Naša cestovináreň

CESSI, partner na spoluprácu.

Prázdny

Administratíva

Prázdny

Sekretariát
generálneho riaditeľa

: +421 53 418 22 15
  sekretariat@mpc.sk

Personálny útvar
Ing. Alžbeta Pagáčová
 +421 53 418 23 10
a.pagacova@mpc.sk

E-SHOP CESSI
Ľubomíra Bdžochová
 +421 908 943 352
eshop@cessi.sk

Prázdny

Cestovináreň

Prázdny
Prázdny

Manažér predaja
Vladimír Straňák
 +421 53 418 22 95
 +421 915 830 311
 odbyt.stranak@mpc.sk

Prázdny

ObChoDný zástupca
Východné slovensko

 Alena Kovaľová

 +421 915 573 314
 a.kovalova@mpc.sk

ObChoDný zástupca
stredné slovensko

Mgr. Mária Koncošová

 +421 917 477 759
 m.koncosova@mpc.sk

ObChoDný zástupca
západné slovensko

Angelika Zsigová

 +421 905 430 704
 a.zsigova@mpc.sk

manažér predaja
export

 Ing. Tomáš Komora

+421 905 514 728
 t.komora@mpc.sk

Prázdny

pekáreň s cukrárňou

Prázdny

Manažer predaja
Ing. Adriana Čopová, MBA

 +421 905 814 244
 a.copova@mpc.sk

Obchodný zástupca
Lukáš Šurc

 +421 908 906 012
 l.surc@mpc.sk

Obchodný zástupca
Michal Ogurčák

 +421 915 790 054
 m.ogurcak@mpc.sk

Prázdny

mlyn

Obchodný zástupca
Ján Antolík

 +421 915 806 935
 j.antolik@mpc.sk

Prázdny
Prázdny

OBCHODNÁ LOGISTIKA A DOPRAVA

Obchodný zástupca
Anna Dobrovičová

 +421 53 418 22 81
 +421 53 418 22 75
 +421 0905 338 185
 obchod@mpc.sk

Prázdny
Prázdny

Nedozvedeli ste sa čo ste hľadali
Napíšte nám

Prázdny