Pre akcionárov

Návrat

 

 

Valné zhromaždenie 2018

Pozvánka na konanie riadneho valného zhromaždenia
Návrh stanov MPC CESSI 2018

 

Valné zhromaždenie 2017
Stanovy MPC CESSI

 

Pre akcionárov

Valné zhromaždenie 2015

         Návrh uznesenia 3

         Výsledky hlasovania

         Zápisnica RVZ 28.5.2015

         Informácia o celkovom počte akcií a súvisiacich hlasovacích právach

         MPC CESSI_poučenie pre akcionárov

         Návrh uznesenia 1

         Návrh uznesenia 2

         Návrh uznesenia 4

         Návrh uznesenia 5

         Oznámenie o konaní VZ 2015

         Spôsob a prostriedky elektronického oznamovania

         Vzorové plnomocenstvo VZ

 

Mimoriadné valné zhromaždenie 01-2014

         MPC CESSI_celkový pocet akcií a hlasovacich prav

         MPC CESSI_oznamenie o konani MVZ

         MPC CESSI_sposob a prostriedky elektronickeho oznamovania

         MPC CESSI_Uznesenie ad 1

         MPC CESSI_Uznesenie ad 2

         MPC CESSI_Uznesenie ad 3

         MPC CESSI_Uznesenie ad 4

         MPC CESSI_Uznesenie ad 5_Navrh na zmenu stanov spoločnosti MPC CESSI a.s.

         MPC CESSI_vzorove plnomocenstvo MVZ

         zverejnenie oznamenia o konani MVZ v HN

         MPC CESSI_vzorove plnomocenstvo MVZ

         výsledky hlasovania

 

Valné zhromaždenie 2014

          Oznámenie o konaní

          Zverejnenie Inzerát

          Celkový počet akcií a hlasovacích práv

          Vzorové plnomocenstvo

          Informácia ohľadom zastupovania

          Poučenie pre akcionárov

 

          Návrh uznesenia č. 1

          Návrh uznesenia č. 2

          Návrh uznesenia č. 3

          Návrh uznesenia č. 4

          Výsledky hlasovania

 

Valné zhromaždenie 2013

          Oznámenie o konaní

          Celkový počet akcií a hlasovacích práv

          Vzorové plnomocenstvo

          Poučenie pre akcionárov

          Návrh uznesenia č. 1

          Návrh uznesenia č. 2

          Výsledky hlasovania

 

Mimoriadne valné zhromaždenie 2013

          Oznámenie

          Celkový počet akcií a hlasovacích práv

          Plná moc na zastupovanie

          Informácia ohľadom zastupovania

          Poučenie pre akcionárov

 

          Návrh uznesenia č. 2

          Návrh uznesenia č. 3

          Výsledky hlasovania

 

Valné zhromaždenie 2012

          Pozvánka

          Celkový počet akcií a hlasovacích práv

          Plná moc na zastupovanie pre PO

          Plná moc na zastupovanie pre FO

          Poučenie pre akcionárov

 

          Návrh uznesenia č. 2

          Návrh uznesenia č. 3

          Návrh uznesenia č. 4

 

          Výsledky hlasovania

 

          Výročná správa MPC CESSI 2011

 

Valné zhromaždenie 2011

          Pozvánka

          Celkový počet akcií a hlasovacích práv

          Plná moc na zastupovanie pre PO

          Plná moc na zastupovanie pre FO

          Poučenie pre akcionárov

 

          Návrh uznesenia č. 2

          Návrh uznesenia č. 3

          Návrh uznesenia č. 4

 

          Výsledky hlasovania

        

         Rozdelenie zisku a spôsob vyplácania dividend

         Výročná správa MPC CESSI 2010

 

Valné zhromaždenie 2010

         Pozvánka

         Celkový počet akcií a hlasovacích práv

         Navrhované znenie stanov

         Plná moc na zastupovanie pre PO

         Plná moc na zastupovanie pre FO

         Poučenie pre akcionárov

 

         Návrh uznesenia č. 2

         Návrh uznesenia č. 3

         Návrh uznesenia č. 4

         Návrh uznesenia č. 5

 

        Výsledky hlasovania

 

        Rozdelenie zisku a spôsob vyplácania dividend

        Výročná správa MPC CESSI 2009